Bestyrelsen

Hjørring Firma Sport

Per Svenningsen
Formand
Poul Brøndum
Næstformand
Susanne Bech Hansen
Sekretær
Helle Johansen
Kasserer
Roman Berg Kjær
PR- Ansvarlig for Hjørring Firma Sport
Ove Nielsen
IT-ansvarlige
Poul Erik Hansen
Bestyrelsesmedlem