Bestyrelsen

Hjørring Firma Sport

Per Svenningsen
Formand
Susanne Bech Hansen
Sekretær
Helle Johansen
Kasserer
Ove Nielsen
IT-ansvarlige
Poul Erik Hansen
Bestyrelsesmedlem
Birka Pedersen
Bestyrelsesmedlem
Joakim Christensen
Bestyrelsesmedlem