Billard

Tilmelding

Tilmelding - dem der var med sidste år
Tilmeldingen er overstået

Kr. 300,- pr. spiller for dem som var med sidste år, hvor turneringen ikke kunne færdigspilles.


Tilmelding - nye spillere
Tilmeldingen er overstået

Kr. 600,- for nye spillere.


Turnering:

Turneringen afvikles i puljer.
Der spilles Onsdag eller Torsdag hver anden uge.
Der spilles efter DFIF´s / DDBU´s regler.

Indplacering: 

Spillere der tidligere har deltaget i turneringer, indplaceres efter deres snit.
Nye spillere skal spille 2 snitkampe, hvorefter de indplaceres i de respektive puljer.

Startkontingent:

Kr. 300,- pr. spiller for dem som var med sidste år, hvor turneringen ikke kunne færdigspilles.
Kr. 600,- for nye spillere.
Medlemskontingent til Hjørring Firma Sport er includeret i prisen.

Præmier:

Der uddeles præmier til nr. 1, 2 og 3 i hver pulje.

Tilmelding:
Kan enten ske her på siden, eller ved at følge instrukser i indbydelsen, der kan downloades her

Sted

Hjørring Billard Klub
Vandværksvej 37A
9800 Hjørring
Poul Brøndum
Billardformand

Faktaboks

Spilletidspunkt:
Se planen - alle møder dog kl. 18.00

Afbud:
Rettidigt afbud senest 3 arbejdsdage inden kampen til turneringslederen

Spillere, som udebliver uden afbud, idømmes første gang en bøde på kr. 200,00.
Anden gang en bøde på kr. 400,00, samt udelukkelse fra den resterende del af turnering.
Spillere, som udebliver uden afbud, kan ikke blive rækkevinder

Udtrækning af spiller, samt for sent afbud (inden kl.12.00 på spilledagen) kr. 50,00
Senere afbud kr. 100,00

Indbydelse 21/22

Turneringsplan